Tietosuojaseloste 28.2.2022

VERKKOSIVUSTO JA SEN REKISTERINPITÄJÄ

Sivustomme osoite on:
https://www.suomitarvitseekuitua.fi

Sivustoa hallinnoi ja ylläpitää rekisterinpitäjänä:
Finnet-liitto ry
Y-tunnus: 0116810-4
Osoite:  Mannerheiminaukio 1, c/o Postitalo Spaces, 00100 Helsinki
Sähköposti: info [ät] finnet.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Analysointiin ja profilointiin, Finnet-liiton markkinoinnin ja mainonnan toteuttamiseen sekä markkinatutkimuksiin sovellettavan lain mukaisesti. Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ, HENKILÖTIETORYHMÄT

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

  • Käyttäjän IP-osoite ja siirtymiset, maatiedot
  • Selaintyyppi, käyttöjärjestelmä

Mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa mm.

  • Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille
  • Yhteistyökumppanien käyttöön, kuten markkinointitarkoituksiin
  • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai muu tärkeä etu niin vaatii

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen ulkopuolelle tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Tämä riippuu kohdan ”Kävijäseuranta” mukaisten kolmansien tahojen tarjoamien työkalujen soveltamista säilytysajoista. Rekisterinpitäjä ei voi vaikuttaa niihin.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Verkkosivun tehtävänä on ohjata rekisteröity Finnet-liiton jäsenyhtiön verkkosivulle rekisteröidyn antaman postinumeron mukaisesti sekä ylläpitää ja kehittää verkkosivustoaan. Edellä mainittujen tehtävien täyttäminen edellyttää myös ”Rekisterin tietosisältö” -kohdan mukaisten henkilötietojen käsittelyä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus 1) pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, em. tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja 2) vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus 1) siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, 2) peruuttaa mahdollisesti antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja 3) tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tai peruutus tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen. Pyynnön tai peruutuksen esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan alla olevan kohdan ”kävijäseuranta” mukaisista työkaluista rekisteröidyn verkkosivun käyttämisen perusteella.

Automaattisen päätöksenteon, kuten profiloinnin olemassaolo

Tietoja ei käsitellä automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina tietoverkko-, palvelin- ja suunnittelulaitteistoissa, joilla rekisteri sijaitsee. Laitteisto on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka kopioidaan kotisivulta kovalevyllesi. Evästeet eivät aiheuta vahinkoa tietokoneellesi, eivätkä ne sisällä viruksia. Internetsivujemme evästeet eivät kerää mitään henkilökohtaisia tietoja ja voit milloin tahansa estää evästeet selaimesi asetuksista.

Internetsivuillamme olevia evästeitä käytetään pääsääntöisesti vain anonyymisti ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseen. Toisinaan evästeet saattavat olla hyödyllisiä myös muihin erityisiin tarkoituksiinkin.

Jakamistyökalu

Verkkosivut sisältävät upotettuja ”jaa”-painikkeita, jotta käyttäjä voi jakaa sisältöä sosiaalisen median kanavien kautta, kuten Facebook, Twitter ja muita vastaavia palveluita. Nämä sivustot saattavat asentaa evästeitä kun olet kirjautuneena näihin palveluihin.

Finnet-liitto ei pysty vaikuttamaan näiden evästeiden asennukseen tai käyttötarkoituksiin. Lisätietoja näiden kolmansien osapuolten evästeistä löydät kyseisten palveluiden kotisivuilta.

Kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”) sekä sekä Facebook Pixel -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Meta Inc. (myöhemmin ”Meta”). Seurantaohjelmien javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics ja Facebook Pixel yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen sekä Metan palvelimilla.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen ja Metan tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Google Analytics sekä Facebook Pixel kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network ja / tai Facebook Advertising -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografiatietoja. Google Analyticsiin sekä Facebook Pixeliin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografiatiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa www.suomitarvitseekuitua.fi sivuston lähdekoodista.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta sekä Metan analytiikkaseurannasta Metan tietosuojasivulta.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Rekisterinpitäjä voi muuttaa tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehittämisen ja/tai tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumisen perusteella. Rekisteröidyn on hyvä tutustua tietosuojaselosteen sisältöön aika ajoin.