Ongelmia tietokoneella

Problem med nätet? Fem fakta om nätverksstörningar

Med en hackande och långsam nätverksanslutning strular tjänsterna och det enda man ser är cirkeln som visas då tjänsten försöker laddas upp. Men vad vet man egentligen om detta fenomen? I den här artikeln presenteras fakta om de nätverksstörningar finländare upplever*.

Nätverksstörningar är ett allmänt problem

Finländarna värdesätter en pålitlig nätverksanslutning. Men nästan en tredjedel av oss lider av en hackande eller långsam nätverksanslutning hemma.

Långsamheten påverkar kvaliteten på tjänsterna

En nätförbindelse som inte fungerar orsakar problem, särskilt för dem som tittar på streamingtjänster. De som använder mobilanslutningar drabbas dubbelt så ofta av allvarliga störningar i nätverksanslutningen än de som använder fiber. Nätverksstörningar inverkar på videosamtalens kvalitet och gör distansarbetet utmanande samt påverkar användningen av nätverkstjänster.

Användare av fiber upplever minst störningar

Anslutningstypen är avgörande! De som använder mobilanslutningar drabbas dubbelt så ofta av allvarliga störningar i nätverksanslutningen än de som använder fiber. Endast en bråkdel av dem som använder fiber skulle idag avstå från sin fiberanslutning.

Ett tillförlitligt fungerande internet erbjuder frihet och möjligheter

Nätstörningar ställer till problem för företag, samfund och samhället. Ett tillförlitligt och snabbt internet ökar regionens attraktivitet och stöder förverkligandet av regional jämlikhet samt möjligheter till flerplatsboende och entreprenörskap.

På landsbygden uppskattar ungefär två tredjedelar av dem som använder fiber att fiberanslutningen ökar möjligheterna till distansarbete. Fiberanslutningen underlättar också kombinationen av arbete och boende på landsbygden, öppnar för affärsmöjligheter och hämtar nya invånare till området.

Man behöver inte försöka acceptera störningarna, det finns lösningar på problemen. Ibland kan felen hittas i de egna enheterna eller i det trådlösa hemnätverket, men det gäller att välja rätt anslutningstyp. Fiberanslutningen är supersnabb och har visat sig vara tillförlitlig.

Ett tillförlitligt internet är viktigt

*Finnet gruppens Finland behöver fiber-projekt utförde undersökningen om fiber och nätförbindelser i samarbete med Kantar i mars 2021. Målgruppen var 15-79 åriga finländare. Mängden svarande var 1050. På projektets webbsida publiceras innehåll från undersökningen om de teman som kommit uprde undersökningen om fiber och nätförbindelser hos Kantar i mars 2021. Målgruppen var 15-79 åriga finländare. Mängden svarande var 1050.

Vill du bli en av de fiberlyckliga?

Med postnummersökningen kan du snabbt kontrollera, om Finnet-gruppens bolag erbjuder fiber på ditt område.