Finnet 100v taustakuva

Områdets dragningskraft är beroende av optisk fiber

De långa avstånden, varierande terrängen och väderleksförhållandena i Finland samt den kontinuerligt växande telekommunikationen ställer höga krav på den digitala infrastrukturen. Fungerande nätförbindelser är kritiska med tanke på områdets dragningskraft – och i framtiden kommer de att spela en allt viktigare roll.

Med en supersnabb nätförbindelse får människorna tjänsterna till sitt förfogande på ett ekologiskt sätt och den snabba förbindelsen stöder byggandet av energieffektiva lösningar. Den pålitliga fiberförbindelsen möjliggör fungerande nättjänster i ett glest befolkat Finland och främjar därmed den regionala jämlikheten. Byggandet av fibernät stöder lokalt företagande och boende på flera ställen. Ett heltäckande fibernät behövs även som stomme för framtidens mobila förbindelser.

– Oberoende av läge behöver varje bostads- och företagsfastighet en snabb och tillförlitlig nätförbindelse. En sådan, vars kapacitet är nästan oändlig och som inte påverkas av vädret, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

Ifall man inte satsar på nätförbindelser på nationell nivå, kommer en del av framtidens tjänster inte vara tillgängliga överallt och ojämlikheten områden emellan växer.

– Med tanke på boende kommer det allra viktigaste om tio år att vara nätförbindelsen, som även el- och vattennätet kommer koppla sig till. En ordentlig nätförbindelse har en väldigt stark inverkan på områdets livskraft, konstaterar Matilainen.

Matilainen påminner om att det krävs samarbete för att bygga framtidens telekommunikationsnät. Branschens aktörer samt beslutsfattarna och påverkarna måste tillsammans satsa på att främja byggandet av fiberanslutningar och på så sätt säkra regional dragningskraft och jämlikhet.

En investering på en halv miljard euro i optiska fiberanslutningar

Finnet-förbundets medlemsföretag, som ligger bakom Finland behöver fiber -projektet, kommet att investera 500 miljoner euro i optiska fiberförbindelser fram till år 2030. Med denna investering skulle man kunna ansluta hälften av landets en miljon egnahemsfastigheter samt tusentals 5G-basstationer till det supersnabba fibernätet.

För tillfället är dataförbindelserna i Finland kraftigt bundna till mobilnätet. Finland strävar efter att bli ett ledande land inom telekommunikationsnät, men ligger ännu under EU:s genomsnitt beträffande fasta förbindelser.

Digitala tjänster, distansjobb samt distansutbildning blir allt vanligare och ökar med en accelererande takt. För att situationen inte skall utvecklas till en flaskhals för tjänsteutvecklingen, har de inhemska telekommunikationsbolagen inom Finnet-förbundet meddelat, att de är redo att fortsätta sina omfattande investeringar i optisk fiber.

– Under de senaste tio åren investerade våra medlemsbolag redan cirka 300 miljoner euro i fiber. Det är fint att se de inhemska bolagen höja sin investeringsberedskap, även om tiderna är tuffa för alla, berättar Matilainen.

Vill du bli en av de fiberlyckliga?

Med postnummersökningen kan du snabbt kontrollera, om Finnet-gruppens bolag erbjuder fiber på ditt område.