Vårt lands utveckling är beroende av fibern. Endast optisk fiber garanterar att nätförbindelsen fungerar snabbt och pålitligt. På denna sida hittar du allt du behöver veta om optisk fiber.

Härifrån får du optisk fiber

Mata in ditt postnummer för att få info om fiberoperatörerna.
Följande Finnet-förbundets medlemmar är med: BLC, ElmoNet, Japo, Kaisanet, Karis Telefon, Kimito Telefon, Lennu, LPOnet, MPY, Partel, VSP.

En snabb internetförbindelse ger möjligheter

Se filmer som berättar vilka möjligheter den snabba webben öppnar upp.


Läs mera om fiber

Fiberanslutningens hastighet och förmåga att hantera datamängder är oslagbar.
Optisk fiber erbjuder en jämn och stabil förbindelse som ALLTID håller utlovad hastighet.