Stort digisprång med fiber, litet kolfotavtryck

Fiberanslutningen är enligt undersökning det mest miljövänliga alternativet för hemmets nätförbindelse  

Fiberanslutningen är ett ansvarsfullt val. Många vill i dagens läge göra små förändringar i vardagen för att leva mer ansvarsfullt och orsaka mindre utsläpp. Att välja en fiberanslutning är det lättaste sättet att försäkra sig om en pålitlig nätförbindelse som för sin del minskar på exempelvis onödigt bilkörande.   

Fiberanslutningen utgör endast en halv promille av medelfinländarens kolfotavtryck 

Enligt Finnet-förbundets nypublicerade miljöundersökning orsakar byggandet och användningen av en fiberanslutning ett årligt koldioxidutsläpp som motsvarar i medeltal ca. en halv promilles andel av finländarens kolfotavtryck per hushåll (5,48 kg). Hushållets fiberanslutning orsakar motsvarande mängd koldioxidutsläpp som exempelvis en 35 kilometers bilfärd med en bil med förbränningsmotor (bilens snittutsläpp baserat på Sitras uppskattning).   

De enligt undersökning nöjda användarna av optisk fiber uppskattar miljövänligheten hos optisk fiber 

Enligt Finnet-förbundets konsumentundersökning från slutet av år 2022 är 95 procent av användarna av optisk fiber nöjda med sitt hems internetförbindelse. Av mobilanvändarna är 47 procent nöjda. De viktigaste kriterierna i valet av internetförbindelse är funktionssäkerhet, pris och hastighet. Användarna av optisk fiber är enligt mätning nöjdast på samtliga punkter. 

Tre av fyra finländare anser redan nu att optisk fiber är ett miljövänligt val. En tredjedel av finländarna skulle ändå vilja få mera information om dataförbindelsernas miljöpåverkan. Miljövänlighet intresserar speciellt unga vuxna. Nästan hälften, 44 procent av 18-29-åringarna skulle vilja få mera information om internetförbindelsernas miljövänlighet. 

Optisk fiber är en hållbar investering i framtiden 


Rentav 70 % av nätinnehållet är i videoformat. Användningen av videon, nätspelande och andra digitjänster ökar explosionsartat. Fiberanslutningens hastighet och förmåga att hantera datamängder är oslagbar. Optisk fiber erbjuder en jämn och stabil förbindelse som ALLTID håller utlovad hastighet.  

Det är viktigt att förstå att i samma takt som mängden dataöverföring växer ökar också elförbrukningen. Dataöverföringens tillväxt ökar betydligt mer elförbrukningen för mobila nätverk. Enligt Trafik- och Kommunikationsverket Traficoms undersökning är mobilanslutningarnas elförbrukning rejält över dubbelt högre än fasta anslutningarnas. Jämfört med optisk fiber är skillnaden ännu större.    

Fibern klarar av framtidens datamängder till skillnad från mobilnätet. För att mobilnätets kapacitet ska kunna utökas krävs ständigt uppdaterande av nätet och förnyande av nätapparatur.  

Påverka ditt kolfotavtryck med små förändringar. Fiberanslutningen möjliggör såväl streamande av filmer som störningsfria nätkonferenser i hemmet och sparar därmed onödiga bil- eller flygresor.  

Optisk fiber är det mest ekologiska alternativet och en investering i framtiden.

TILLÄGGSINFORMATION 

Finnet-förbundet rf och dess medlemmar samt Valokuitunen Oy och Valoo (Adola Oy) lät undersökningsföretaget Green Carbon göra en kolfotavtrycksuträkning under vintern 2022 – 2023. Green Carbon räknade utsläppen enligt GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting -standarden. GHG-protokollet är den internationellt vidast använda referensramen för uträkning av kolfotavtryck. Uträkningarna kan göras på företagsnivå, för enskilda produkter eller för tjänster. GHG-protokollet rekommenderas på grund av bredden av dess kriterier samt för att det är internationellt erkänt. Resultaten av uträkningarna anges i koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket beaktar de skilda växthusgasernas olika temperaturhöjande effekter på klimatet. 

Kolfotavtrycksuträkningen för optisk fiber blev färdig år 2023. Uträkningen är gjord med medelvärden uträknade på 2021-års data som bas. 

Tilläggsinformation: 

Jarmo Matilainen, verkställande direktör, Finnet-förbundet, 044 722 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi (på finska) 

Vill du bli en av de fiberlyckliga?

Med postnummersökningen kan du snabbt kontrollera, om Finnet-gruppens bolag erbjuder fiber på ditt område.