Koldioxidutsläppen för en optisk fiberanslutning är en halv promille av medelfinländarens kolfotavtryck 

Finnet-förbundet rf och dess medlemmar samt Valokuitunen Oy och Valoo (Adola Oy) har låtit göra en uträkning av kolfotavtrycket för optisk fiber hos undersökningsföretaget Green Carbon. Intressebevaknings- och samarbetsorganet för regionala datakommunikationsbolag Finnet-förbundet utmanar nu även mobiloperatörerna att utreda och publicera kolfotavtrycken för mobilnäten. 

Enligt en av Finnet-förbundet precis publicerad miljöundersökning motsvarar den årliga mängd koldioxidutsläpp som kommer av byggandet och användandet av optiskt fibernät per hushåll (5,48 kg) ungefär en halv promille av medelfinländarens kolfotavtryck. Sitra har uppskattat att medelfinländarens helhetskolfotavtryck är 10 300 kg koldioxid per år. 

De årliga utsläppen för ett hushålls optiska fiberanslutning motsvarar till exempel koldioxidutsläppen för en cirka 35 kilometers färd med en bil med förbränningsmotor (bilens snittutsläpp baserat på Sitras uppskattning). 

Många vill idag göra små förändringar för att leva lite mera ansvarsfullt och med minskade utsläpp. Att välja optisk fiber är ett enkelt sätt att försäkra sig om en pålitlig nätförbindelse och minska för sin del till exempel på onödigt körande, konstaterar Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen. 

Miljöpåverkan väcker intresse också i val av nätförbindelse 

Enligt Finnet-förbundets konsumentundersökning från slutet av år 2022 är 95 procent av användarna av optisk fiber nöjda med sitt hems internetförbindelse. Av mobilanvändarna är 47 procent nöjda. De viktigaste kriterierna i valet av internetförbindelse är funktionssäkerhet, pris och hastighet. Användarna av optisk fiber är nöjdast med alla dessa mätare. 

Enligt samma undersökning ser tre av fyra finländare redan nu optisk fiber som ett miljövänligt val. En tredjedel av finländarna skulle ändå vilja få mera information om dataförbindelsernas miljöpåverkan. Miljövänlighet intresserar speciellt unga vuxna. Nästan hälften, 44 procent av 18 – 29-åringarna skulle vilja få mera information om internetförbindelsernas miljövänlighet. 

Vi har inte tillgång till motsvarande uträkningar för mobildataförbindelsers kolfotavtryck, så vi kan inte jämföra optiska fiberns kolfotavtryck med mobilföbindelsernas fotavtryck. Det skulle vara viktigt att mobiloperatörerna skulle låta göra motsvarande uträkningar, så att konsumenter kunde jämföra kolfotavtrycket för olika förbindelser, säger Matilainen. 

Optisk fiber är det energivänligaste alternativet 

Traficom har gjort en undersökning om elförbrukningen, enligt vilken mobilförbindelsernas elförbrukning är rejält över två gånger större än fasta förbindelsers. Jämfört med optisk fiber är skillnaden ännu större.  

Det är också viktigt att förstå, att då mängden datakommunikation ständigt ökar, ökar också elförbrukningen. Ökningen i datakommunikation höjer elförbrukningen betydligt mera i mobilnäten, berättar Matilainen. 

Kolfotavtrycket i den gjorda uträkningen beaktar optiska fiberns livscykelutsläpp för tillverkning och transport av råmaterial, produktion, distribution, användning och avfallshantering. 

TILLÄGGSINFORMATION 

Finnet-förbundet lät undersökningsföretaget Vastakaiku i december 2022 göra en konsumentundersökning om optisk fiber och nätförbindelser. Målgruppen var 18 – 79-åriga finländare. 1 000 svarade på enkäten. 

Information om utsläppsuträkning 

Finnet-förbundet rf och dess medlemmar samt Valokuitunen Oy och Valoo (Adola Oy) lät undersökningsföretaget Green Carbon göra en kolfotavtrycksuträkning under vintern 2022 – 2023. Green Carbon räknade utsläppen enligt GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting -standarden.

Kolfotavtrycksuträkningen för optisk fiber blev färdig år 2023. Uträkningen är gjord med medelvärden uträknade på 2021-års data som bas. 

Det optiska fibernätet som beaktats i uträkningen består av stamnät, lokal- och regionnät samt anslutningsnät, abonnentförbindelsen medräknat. Enheten i uträkningen är ett hushålls andel av optiska fibernätet och en terabytes andel av datamängden som transporterats i optiska fibernätet. I uträkningen ingår kablar, faciliteter samt nätapparatur. Som livslängd för det optiska fibernätet har i uträkningen använts 50 år, fast den verkliga livslängden kan vara längre. 

Slutanvändarnas terminaler (smarttelefoner, datorer, televisioner mm.) har inte beaktats i uträkningen. 

Tilläggsinformation: 

Sitra, keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki 

Henkilöliikennetutkimus 2016 

Traficomin tutkimus virrankulutuksesta 

Raportti valokuidun elinkaaripäästöistä

Tilläggsinformation: 

Jarmo Matilainen, verkställande direktör, Finnet-förbundet, 044 722 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi (på finska) 

Finnet-förbundet 
Finnet-förbundet rf, som är grundat år 1921, är ett intressebevaknings- och samarbetsorgan för regionala datakommunikationsbolag. Finnet-förbundet har 17 medlemsbolag, med dotter- och intressebolag, vars sammansatta omsättning år 2021 var över 300 miljoner euro. Bolagen sysselsätter 1850 personer. 

Vill du bli en av de fiberlyckliga?

Med postnummersökningen kan du snabbt kontrollera, om Finnet-gruppens bolag erbjuder fiber på ditt område.