Valokuitu ja kaupunki

Valokuituliittymien myynnin ja markkinoinnin vastuullisuussitoumus

Finnet-liiton jäsenyhtiöt ovat toimittaneet liittymiä yli sadan vuoden ajan asiakkailleen eri puolilla Suomea. Ajan myötä on syntynyt pitkäaikainen ja luottamuksellinen toimintamalli asiakkaiden ja jäsenyhtiöiden välillä. Tämä sama toimintamalli jatkuu nyt valokuituliittymien rakentamisessa ja toimittamisessa yhä laajemmille alueille. Toimintamallin ytimessä ovat paikallisuus ja paikallinen asiakaspalvelu eli tutut ihmiset, joilta saa apua kysymyksiin. Finnet-liiton jäsenyhtiöiden toimintatapa nyt ja tulevaisuudessa noudattaa vastuullisuuden pelisääntöjä.

Hyvä kauppatapa ohjaa toimintatapaamme

Valokuidun myynnissä ja markkinoinnissa Finnet-liiton jäsenyhtiöt sitoutuvat jatkossakin noudattamaan hyvän kauppatavan sekä lakien ja asetusten mukaisia toimintatapoja tarjotessaan palveluita nykyisille ja tuleville asiakkaille. Valokuidun osalta tämä tarkoittaa sitä, että korostamme valokuituliittymän hyviä ominaisuuksia ja kiinnitämme huomiota valokuidun tuomaan lisäarvoon kuluttajille ja yritysasiakkaille, sekä avaamme toimitussisällön laajuuden ja kustannusvaikutukset aina ja ymmärrettävästi.

Asiakkaiden sopimusmallit ja –ehdot ovat asiakkaiden eduksi

Jäsenyhtiöt sitoutuvat siihen, etteivät he sido jatkossakaan asiakkaitaan kuluttajasuoja- ja viestintäpalvelulakien vastaisiin sopimusmalleihin eikä muutenkaan kohtuuttomiin sopimusehtoihin.

Sovitusta pidetään kiinni

Jäsenyhtiöt sitoutuvat pitämään huolen siitä, että asiakas saa mitä luvataan ja sovitussa aikataulussa.

Haastamme koko toimialan mukaan

Finnet-liitto jäsenyhtiöineen haastaa koko toimialan sitoutumaan samoihin vastuullisuuden pelisääntöihin asiakkaiden eduksi ja koko Suomen kuiduttamiseksi.

Finnet-liitto ry
Jarmo Matilainen
toimitusjohtaja

Haluatko päästä valokuituonnellisten joukkoon?

Postinumerohaulla voit nopeasti tarkistaa, tarjoaako Finnet-ryhmän toimittajat alueellesi kuitua.