Fiber och seniorer: Så här hjälper en pålitlig internetuppkoppling de äldre

Varför behöver seniorer en stabil internetanslutning? Säljs det nättjänster till äldre som de inte behöver?

Diskussionen om optisk fiber handlar ofta också om ansvar. Konkurrens- och konsumentverket har med rätta betonat att prissättningen ska vara tydlig och att särskilt äldre inte ska säljas tjänster som de inte behöver.

Dagens mest tillförlitliga och stabila internetanslutning förverkligas med optisk fiber som grävs ner i marken. En ansvarsfullt såld fiberanslutning och bredbandstjänst kan ge betydande lättnad i vardagen för äldre människor. Här är fem fakta som belyser behovet av optisk fiber för seniorer.

1. Funktionssäker vardag: 95 % av användarna av optisk fiber är nöjda med hemmets nätförbindelse

En internetanslutning med optisk fiber ger tillförlitlighet och driftsäkerhet i vardagen: 95 procent av användarna av optisk fiber är nöjda med sin internetuppkoppling i hemmet, medan endast 47 procent av mobilnätsanvändarna är nöjda. Detta framgår av en konsumentundersökning utförd av Finnet-förbundet (2022). Med en störningsfri internetuppkoppling kan äldre bekymmerslöst använda tjänster – utan problem orsakade av långsam eller osäker uppkoppling.

3. Tillgången till distansläkarbesök och andra digitala tjänster blir enklare och snabbare

Tjänsterna digitaliseras och övergår till internet i en accelererande takt. Viktiga tjänster för äldre, såsom banktjänster och social- och hälsovårdstjänster, är inget undantag. Faktum är att en stor del av hälsovårdstjänsterna redan har flyttat ut på nätet, distansläkarbesöken blir allt vanligare och enligt en undersökning utförd av Finnet-förbundet är bankärenden det vanligaste användningsändamålet av internet (83 %). På andra plats i internetanvändning är nyhetsläsning (76 %) och köp av tjänster (60 %) följer efter på tredje plats. Optisk fiber säkerställer att digitala tjänster är tillgängliga för seniorer snabbt och tillförlitligt.

3. Smarthemslösningar så som kameraövervakning, som bidrar till känslan av trygghet, kräver en pålitlig internetanslutning

Många äldre önskar att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Då handlar det främst om säkerhet: Hur kan säkerheten i hemmet ökas och självständigt boende stödjas?

En lösning är fungerande videokommunikation med närstående samt olika smarta hemteknologier som kameraövervakning, fjärrstyrda eluttag och smarta lås. Dessa kräver dock en pålitlig internetanslutning för att fungera. Optisk fiber har en näst intill obegränsad kapacitet och möjliggör drift av många olika hemfunktioner samtidigt.

4. TV-tjänster som Yle Arenan fungerar med hjälp av optisk fiber

Många äldre kan felaktigt tro att de inte använder internet, men streamar till exempel på Yle Arenan på smart-tv-apparaten. Internet-TV, det vill säga IPTV, och kabel-TV är vanliga tjänster som används med hjälp av optisk fiber. Optisk fiber säkerställer en störningsfri och skarp TV-bild, ett bredare utbud av kanaler och smidig navigering bland programmen.

Dessutom: om fiberanslutningen och bredbandstjänsterna kommer från samma leverantör, är det lätt att veta vem man ska vända sig till för frågor och ytterligare behov. Varje medlemsbolag i Finnet-förbundet erbjuder både fiberanslutningar och bredbandstjänster samt TV- och underhållningstjänster.

5. Fungerande hem och fastigheter även för kommande generationer

Förr eller senare blir det dags att ta farväl av sitt hem. För allt fler bostadsköpare är en optisk fiberanslutning en nödvändighet som är jämförbar med el- och vattenanslutningar, och att fastigheten är ansluten till fibernätet höjer dess värde. Om möjligheten till optisk fiberanslutning finns på ens eget bostadsområde bör man överväga det redan med tanke på bostadens försäljningsvärde.

Visste du? Inhemsk optisk fiber är ett ansvarsfullt val

Optisk fiber från ett av Finnet-förbundets medlemsbolag är garanterat ett ansvarsfullt val. För det första är optisk fiber bevisligen ett grönt nätalternativ: dess koldioxidutsläpp motsvarar ungefär att köra bil 35 kilometer per år. Dessutom är Finnet-förbundets medlemsbolag inhemska företag som sysselsätter människor i Finland, påverkar i sina lokalsamhällen på många sätt, och är engagerade i långsiktig utveckling av sina områden. Läs mer om Finnet-bolagens ansvarsskyldighet.


 

Vill du bli en av de fiberlyckliga?

Med postnummersökningen kan du snabbt kontrollera, om Finnet-gruppens bolag erbjuder fiber på ditt område.