VI VILL NU HA EL, VATTEN OCH FUNGERANDE INTERNET TILL STUGAN

En fritidsbostad, eller mer bekant en stuga, är för allt fler ett andra hem där man tillbringar tid året runt. När distansarbete kombineras med att vara på stugan och hushållet har unga som använder streamingtjänster, räcker mobila uppkopplingar ofta inte till. Nu vill man ha ännu mer bekvämligheter i stugan, så som snabbt internet.

BRISTEN PÅ INTERNET KAN VARA ETT HINDER VID STUGKÖP

Rolle Himmelroos, fastighetsmäklare vid Roof LKV, säger att stugkulturen genomgår en tydlig förändring: efterfrågan på vinterbeboeliga stugor ökar och man vill ha ännu fler bekvämligheter. Man söker typiskt ett lättskött andra hem med el, vatten, väg ända fram och snabbt internet – i bästa fall med optisk fiber.

Bristen på fungerande internet kan vara ett köphinder. Fiber är ett stort plus och betalar sig tillbaka dubbelt, så om man som stugägare har möjlighet, rekommenderar jag absolut att ta fiber, kommenterar Himmelroos.

FLERA GENERATIONER, FLERA INTERNETBEHOV

Enligt Himmelroos syns också en annan förändringstrend i stugkulturen: stugor köps allt oftare som flera generationers gemensamma investering, vilket sänker kostnaderna och samtidigt ger släkten en gemensam plats att samlas och tillbringa tid tillsammans på.

När det finns flera generationer på stugan ökar också internetbehovet. Enligt Himmelroos får man inte de unga till stugan om där inte finns möjlighet till streamingtjänster och kontakt med vänner.

Jag var också själv en vanlig användare av 4G och 5G, men när barnen fyllde 10 och hushållets behov av internet ökade, räckte inte mobila uppkopplingar längre till. Därför har jag börjat förespråka fiber.

BYGGANDE AV FIBER KRÄVER TILLRÄCKLIGT MÅNGA BESTÄLLARE

Nedgrävd optisk fiber är det mest pålitliga alternativet för internetanslutningar: dess funktion påverkas inte av vädret eller antalet användare, och internethastigheten kan vara näst intill obegränsad. Om det inte redan finns fiber till stugan, är byggkostnaderna beroende av områdets fiberinfrastruktur.

Byggande enligt marknadsmässiga villkor är möjligt om det finns tillräckligt många beställare och avstånden är rimliga. Största delen av kostnaden för fiber kommer från entreprenadarbetet, så avståndet till stamlinjen är avgörande, förklarar Jari Peltonen, verksamhetschef vid fiberföretaget ElmoNet.

Samtidigt påpekar han att tidigare stugområden platsvis har börjat omvandlas till områden för permanent boende, vilket ökar möjligheten till fiber. Så har det till exempel blivit i Teisko i Tammerfors.

Stugboende bör därför undersöka de fiberföretag som är verksamma i området, samla grannar som är intresserade av stuginternet, och inleda diskussionen med det lokala fiberföretaget.

FIBER TILL STUGAN MED PROJEKTFINANSIERING?

Om marknadsmässigt byggande inte är möjligt, har många stugområden fått fiber med projektfinansiering. I Finland har många fiberprojekt finansierats av EU och Traficom.

Speciellt bland medlemmarna i Finnet-förbundet har fiberprojekt genomförts länge, och företagen har årtionden av historia och projekterfarenhet. Därför lönar det sig att välja inhemska företag, säger Peltonen.

VISSTE DU?

De inhemska Finnet-företagen bidrar till sysselsättning inom landet, använder lokala entreprenörer och ansvarar för långsiktig utveckling av tjänsterna i områdena. Företagens kompetens bygger på lång erfarenhet av telekommunikationsnät.

Läs också: “Nettiyhteys mökille: valokuitu on paras” (på finska)

Vill du bli en av de fiberlyckliga?

Med postnummersökningen kan du snabbt kontrollera, om Finnet-gruppens bolag erbjuder fiber på ditt område.