Valokuitu ja näppäimistö

Optisk fiber är lika viktigt som el och vatten

År 2015 fattade Rantasalmi kommun ett beslut som företag, kommuninvånare och fritidsinvånare tackar för i årtionden.

I princip är beslutsfattande lätt. Kommunala beslutsfattare behöver bara svara på frågan om kommunen vill hålla jämna steg med omvärlden även i framtiden.

År 2015 svarade Rantasalmis kommunfullmäktige jakande på denna fråga. Kommunfullmäktige beslöt om påbörjandet av ett byanätverksprojekt, där ett nio kilometer långt fibernät byggdes i centrala Rantasalmi. Lösningen har haft en betydande inverkan på hela kommunens framtid.

Funktionerande telekommunikationsförbindelser är nuförtiden lika viktiga element som el och vatten. Det är en förutsättning i dagens värld att telekommunikationsförbindelserna är i ordning, säger Rantasalmis utvecklingschef Johanna Keränen.

Fiberoptik var ännu inte tillgängligt före mitten av 2010-talet för invånare och företag i Rantasalmi – fiberkablarna i området var inte tillräckliga för att täcka telekommunikationsbehovet i hela kommunen. Likt många andra finska kommuner ligger Rantasalmi långt från tillväxtcentrumen och har dessutom en liten befolkning. På sådana områden byggs inte fibernätet på marknadsmässiga grunder utan kommunens eget agerande är avgörande.

Projektstöd från NTM-centralen

Rantasalmis kommun beslöt att ansöka om projektstöd från NTM-centralen för byggandet av nätverket. Ansökandet om stöd är lönsamt för alla parter, eftersom det sänker kostnaderna för anslutandet i ett fibernätverk.

Även om det fiberoptiska nätverket byggs som ett offentligt projekt finns det behov av intresserade privatpersoner och företag.

Cirka 170 bostadsbolag och småfastigheter, dvs. cirka 650 lägenheter, ville omedelbart ansluta sig till fibernätet. Det är ett bra antal för en kommun av denna storlek. Antalet abonnenter har ökat sedan dess eftersom fibern nu finns färdigt på småhusgatorna, säger Keränen.

Den totala kostnaden för Rantasalmis byanätverk uppgick till 600 000 euro, varav kommunen stod för 126 000 euro och operatören BLC Telecom från Savonlinna, som valdes via konkurrensutsättning, stod för 180 000 euro. De återstående kostnaderna täcktes av ett understöd på ca 300 000 euro som beviljats av programmet för utveckling av landsbygden för Fastlandsfinland.

Rantasalmi Golf

Den lokala operatören BLC Telecom byggde Rantasalmis nätverk på nyckelfärdig basis och tog också hand om försäljningen av abonnemang till kunder. Keränen gläder sig över hur mycket bättre vardag och nya möjligheter fibernätverket har skapat åt företagen och invånarna i kommunens centrum. Det har även varit väsentligt att på ett bättre sätt betjäna fritidsinvånare, som är viktiga för kommunens framtid.

Eftersom vi är en sommarbostadsort blir mobilnätet betydligt mer belastat på sommaren och det har orsakat avbrott i förbindelserna, beskriver Keränen.

Rantasalmi drar fortsättningsvis nytta av det beslut som fattades för flera år sedan – fibernätet i kommuncentrum, som möjliggjorts av byanätsprojektet, kommer att utvidgas till nya bostadsområden genom uppföljningsprojekt i samarbete med BLC Telecom.

Alla behöver fiber

Hurudan lycka bidrar fiber med för bl.a. egnahemshus, husbolag och kommuner? Bekanta dig med övriga kundberättelser om fiber.

Vill du bli en av de fiberlyckliga?

Med postnummersökningen kan du snabbt kontrollera, om Finnet-gruppens bolag erbjuder fiber på ditt område.