Fiber till husbolaget underlättar invånarnas vardag

Fiber är den enda supersnabba och störningsfria nätförbindelsen. Isännöitsijä kehuu paikallisen yhteistyön etuja.

Janne Suhonen kan ofta glömma bort en så viktig sak som internetförbindelsen i sitt hem. Det beror på att hemmet har en störningsfri nätförbindelse. Suhonen flyttade år 2018 till ett fiberuppkopplat radhus i Mikkeli. Fiber till husbolaget lönar sig

Då jag åker någon annanstans märker jag att nätförbindelsen är lite sämre än hemma. Då påminns jag om fiberns funktionalitet och smidighet, skrattar Suhonen.

Suhonen är förutom en vanlig användare av streamingtjänster och deltagare i distansmöten även husbolagets styrelsemedlem och disponent. I samtliga avseenden är han av den åsikten att fiber till husbolaget lönar sig.

Redan inom ett par år kan det vara omodernt att inte ha fiber.

Fiberns popularitet i husbolag ökar eftersom det är den enda supersnabba och störningsfria nätförbindelsen. Då nätförbindelsen levereras hem med fiber finns inga utomstående störningsfaktorer.

Fiberns hastighet är garanterad oberoende av hur många som använder nätet samtidigt i samma bostad, husbolag eller kvarter, säger det lokala datakommunikationsbolaget MPY:s kommersiella chef Janne Korhonen.

Fiberns kapacitet täcker varje familjs nätanvändning långt in i framtiden. Med fiber kan du surfa, streama och arbeta på distans. Fiberns avvikande fördel är dock att den garanterar trygga internetbaserade tjänster även i framtiden. Exempel på sådana tjänster är social- och hälsovårdstjänster som stöder den äldre befolkningens möjligheter att bo hemma längre tack vare exempelvis videoförbindelse.

Fiber till husbolaget lönar sig alltså också för att trygga invånarna samt för att hålla husbolaget attraktivt.

Då den åldrande befolkningen letar efter ett nytt hem är dataförbindelserna avgörande. Om husbolaget har fiber har det en positiv inverkan, säger Korhonen.

Fiber till husbolaget via lokal aktör

Fiber till husbolaget är ingen svår eller dyr investering. Kiinteistöpysäkkis disponent Juuso Neuvonen säger att förnyandet av husbolagets dataförbindelser inte kan jämföras med övriga grundrenoveringar varken kostnadsmässigt eller arbetsmässigt. Enligt honom är det viktigast att klargöra fakta om fiber och försäkra sig om att alla förstår vad det handlar om. Fiber till husbolaget innebär snabbt nät till fast månadspris för varje invånare.
Enligt disponenten underlättas fiberinvesteringen avsevärt då fiberleverantören är en lokal aktör.

Det är lättare att hålla kontakten och sköta ärenden med ett bekant ansikte. Man behöver inte surfa reda på kontaktuppgifter på det underbara nätet, flinar Neuvonen.


Även Korhonen på MPY påminner om fördelen med samarbete mellan lokala aktörer.

En lokal aktör förstår behov och utmaningar som finns på ort och ställe och vet vad som är på gång lokalt, påpekar Korhonen.

Husbolagen behöver inte leta reda på fakta själva, utan representanterna från det lokala datakommunikationsbolaget kommer gärna med på husbolagens möten för att berätta om fiber. Enligt disponent Juuso Neuvonen går projekten för fiber till husbolagen i regel så smärtfritt att invånarna nästan glömmer bort fibern, precis som Janne Suhonen också konstaterade.

Tystnad är ett bra tecken. Ifall fibern inte motsvarade det utlovade skulle det nog höras, skrattar Neuvonen.

Alla behöver fiber

Bekanta dig med övriga kundberättelser om fiber.

Vill du bli en av de fiberlyckliga?

Med postnummersökningen kan du snabbt kontrollera, om Finnet-gruppens bolag erbjuder fiber på ditt område.