Finnet kuituonnea

Många företagares arbete säkerställs av fiber i en affärsbyggnad i Raseborg

En internetuppkoppling som alltid är pålitlig och snabb är särskilt viktig när en företagare hyr ut lokaler till andra företagare.

Företagaren Alexandra Lundmark från Raseborg fattade ett stort beslut våren 2021. Hon köpte en i Karis centrum belägen, gammal bankfastighet som blivit tom efter att Aktia flyttat ut. Lundmark hade sedan tidigare hyrt lokalen som gymföretagare. Vid renoveringen flyttades gymmet till den tidigare banksalen, kontorsutrymmen på andra våningen anpassades för att tjäna det nya ändamålet och en mångsidig aktivitetssal planerades till den översta våningen.

Sedan var det dags att fatta beslut om hur internetuppkopplingen skulle ordnas till lokalen. För Lundmark var valet lätt. Eftersom lokalen är en tidigare bankfastighet så fanns där redan en fiberanslutning med praktiskt taget obegränsad hastighet. Därmed ingick Lundmark ett avtal med Karis Telefon om anslutningen.

Bästa möjliga telekommunikationsförbindelse är a och o i min verksamhet. Det ska till exempel vara möjligt att hålla möten på distans och använda streamingtjänster. All verksamhet idag bygger på en internetuppkoppling, beskriver Lundmark.

Att välja fiber var också viktigt för Lundmark eftersom hennes affärs- och aktivitetshus, Alexia House, erbjuder kontorslokaler för andra företagare. Tack vare den färdiga fiberanslutningen i fastigheten är det också lätt för dem att komma överens om sitt eget abonnemang med den lokala operatören.anssa.

Nästan alla mina andrahandshyresgäster har tagit ett abonnemang via Karis Telefon.

Enligt Staffan Lindholm, Karis Telefons företagsförsäljningschef, är fiber en bra lösning för all slags affärsverksamhet. Hemmets eller kontorets fasta internetanslutning via fiber är alltid pålitlig och snabb. Till exempel påverkas inte anslutningen av hur andra i närheten använder internet.

Oavsett vilken hastighet kunden beställer så levereras den stabilt och säkert, säger Lindholm.

En svag och varierande internetuppkoppling gör det svårt att arbeta i stunden. Lindholm menar att det är särskilt viktigt att möjliggöra en säker uppkoppling när en företagare erbjuder lokaler åt andra.

Virtuella sammankomster och skickandet eller mottagandet av stora filer lyckas garanterat med fiber.

Lundmark gläds åt vad fiberanslutningen möjliggör både för den egna företagsverksamheten och för de andra företagare som hyr lokaler. Det är fortfarande svårt att förutspå vad som kommer att göras via internet i framtiden. Det viktigaste är att veta att fiberns kapacitet är tillräcklig för framtidens behov.

Även Lindholm ser fram emot vad allt som kan göras via fiber i framtiden.levaisuudessa tekemään.

Om utvecklingen sker ungefär i samma takt som nu blir de kommande 5-10 åren spännande.

För en företagare som är intresserad av fiber lönar det sig att kontakta den lokala operatörens företagsförsäljning.

Alla behöver fiber

Hurudan lycka bidrar fiber med för bl.a. egnahemshus, husbolag och kommuner? Bekanta dig med övriga kundberättelser om fiber.

Vill du bli en av de fiberlyckliga?

Med postnummersökningen kan du snabbt kontrollera, om Finnet-gruppens bolag erbjuder fiber på ditt område.